خیبرپختونخوا قوانین

III | سال:1979
I | سال:1979
کل قانون ملا :2