خیبرپختونخوا قوانین

XIخیبرپختونخوا 2003 کا قانون نمبر | سال:2003
ایکٹ 2003ٰٰٰٰٰIIنمبر | سال:2003
کل قانون ملا :2